19.09.2016

Sparx Enterprise Architect wspiera standard ArchiMate 3.0

Jak można się dowiedzieć ze strony producenta systemu Enterprise Architect, wersja 13 tego popularnego narzędzia do modelowania wizualnego będzie w pełni wspierać modelowanie architektury korporacyjne w języku ArchiMate 3.0: http://www.sparxsystems.com/products/ea/13/.

Co więcej, już teraz można spróbować swoich sił w modelowaniu ściągając beta wersję EA 13!

W czerwcu 2016 roku organizacja The Open Group wydała najnowszą wersję języka dedykowanego modelowaniu architektury korporacyjnej ArchiMate 3.0. Język bardzo ładnie się rozwija i jak się wydaje, jego użyteczność stale wzrasta.

Standard ArchiMate bazując na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471 (pełna nazwa tego standardu to „ANSI/IEEE 1471-2000, Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems”) opisywał prostym językiem graficznym właściwości danej korporacji według poniższego schematu:

Rys 1. Podstawowa koncepcja języka ArchiMate

Rys 1. Podstawowa koncepcja języka ArchiMate

Już od pierwszej wersji ArchiMate kierował się paradygmatem warstwowości i wprowadzał trzy warstwy: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną. „Spoiwem” łączącym elementy modelu architektury korporacyjnej jest „usługowości” (identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne).

Rys 2. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 1.0

Rys 2. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 1.0

Wersja pierwsza ArchiMate nie była w pełni dopasowana do ram architektonicznych TOGAF, w związku z tym w styczniu 2012 roku pojawiła się specyfikacja ArchiMate 2.0. Wersja ta umożliwiła tworzenie w pełni zintegrowanych modeli architektury korporacyjnej oraz dodatkowo reprezentację na tych modelach czynników motywujących, a także programów, projektów i ścieżek migracji. Była więc w pełni kompatybilna z wersją TOGAF 9.x

Rys 3. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 2.x

Rys 3. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 2.x

Najnowsza specyfikacja języka przynosi sporo zmian. Pojawiają się dwie nowe warstwy:

  • Warstwa strategii (strategy layer)
  • Warstwa fizyczna (physical layer)
Rys 4. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 3.0

Rys 4. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 3.0

Jako że zawodowo zajmuję się analizą biznesową szczególnie zainteresowała mnie warstwa strategii. Pozwala ona planować na poziomie strategicznym kierunki rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zamodelowanie takich elementów strategii jak jej zdolności (Capability), zasobów (Resource), oczekiwanych rezultatów (Outcome) i sposobów osiągnięcia rezultatów (Course of action).

Warstwa fizyczna służy do modelowania obiektów ze świata fizycznego: maszyn, materiałów, sieci rozdzielczych. Można już w sieci znaleźć na przykład zastosowanie tej warstwy do zamodelowania procesu produkcji stali ;-)

Wszystkie nowe koncepcje, które pojawiły się w wersji 3.0 ArchiMate są dostępne w Enterprise Architect 13.

Rys 5. Reprezentacja graficzna nowych koncepcji języka ArchiMate 3.0 dostępna w narzędziu Sparx Enterprise Architect 13

Rys 5. Reprezentacja graficzna nowych koncepcji języka ArchiMate 3.0 dostępna w narzędziu Sparx Enterprise Architect 13

Przykładowo, Capability określa co jesteśmy w stanie zrobić. Resource daje nam odpowiedź na pytanie, co nam jest potrzebne do zrobienia czegoś. Outcome to oczywiście wskazanie na rezultat naszych działań. I wreszcie Course of action precyzuje, jak zamierzamy rezultaty osiągnąć.

Firma Sparx przyzwyczaił już nas do tego, że każda nowa wersja Enterprise Architect wnosi znaczne zmiany interfejsu użytkownika. Na szczęście na ogół są to zmiany na lepsze (przykład – tworzenie modeli procesów biznesowych w notacji BPMN). Tym razem to prawie rewolucja. Pojawiła się bowiem wstążka (Ribbon Interface). Jeżeli intensywnie używało się poprzednich wersji EA trzeba sporo wysiłku, by nie narzekać głośno na „dobrą zmianę” i nie przeklinać, ale trzeba przyznać, że w tym szaleństwie jest metoda. Taki sposób nawigacji (jak już do niego się przywyknie) jest bardzo czytelny.

Rys 6. - Enterprise Architect 13 - nowy interfejs użytkownika

Rys 6. – Enterprise Architect 13 – nowy interfejs użytkownika

Na koniec dodam, że jeżeli ktoś chciałby poćwiczyć modelowanie w ArchiMate 3.0, a z jakiś przyczyn nie lubi Enterprise Architect’a, jest możliwość ściągnięcia szablonów dla Microsoft Visio ze strony http://architecture-center.com/blog/archimate-3-0-stencil-set-for-visio.html.

W Visio nowe elementy języka wyglądają równie ładnie, jak w EA:

Rys 7. Reprezentacja graficzna nowych koncepcji języka ArchiMate 3.0 dostępna w narzędziu Microsoft Visio

Rys 7. Reprezentacja graficzna nowych koncepcji języka ArchiMate 3.0 dostępna w narzędziu Microsoft Visio