05.08.2017

Specification Manager

Tworząc specyfikacje wymagań można posłużyć się dwiema metodami: Diagram-based – zbudować model wizualny i wymagania zapisać za pomocą różnego rodzaju diagramów UML Text-based – opisać precyzyjnie w języku naturalnym funkcje systemu i ewentualne opisać zależności między wymaganiami lub ich powiązania z innymi systemami Jeżeli ktoś używał do niedawna środowiska Sparx Enterprise Architect do modelowania wymagań, […]