23.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część druga

Diagramy DMN tworzone na poziomie Wymagań Decyzyjnych mają charakter analityczny i definiując logikę decyzyjną można posługiwać się językiem naturalnym. Nie jest to bowiem poziom wykonywalny. Na poziomie drugim (Logiki Decyzyjnej) nie ma już żartów, to już jest poziom wykonywalny, a więc wymaga nie tylko zgodności z poziomem pierwszym, ale przede wszystkim precyzyjnej semantyki.

14.09.2016

Pożytki praktyczne z egzaminu CFPS (Certified Function Point Specialist)

Przystępując do jakiegoś egzaminu z inżynierii oprogramowania często zmuszanie jesteśmy do opanowywania wiedzy, co do której nie jesteśmy pewni, czy kiedykolwiek wykorzystamy ją w praktyce. Oczywiście zdobycie certyfikatu z analizy biznesowej, zarządzania projektami czy testowania oprogramowania nobilituje nas zawodowo, a dla wielu proces zdawanie przebiega według schematu „zakuj, zdaj, zapomnij”.

06.09.2016

Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN – część pierwsza

Modelując procesy biznesowe bardzo szybko napotykamy na miejsca, w których należy podjąć decyzję jaki konkretny scenariusz biznesowy będzie realizowany. Stosując notację BPMN do sterowania przebiegiem procesu mamy tzw. bramki decyzyjne i zazwyczaj ten mechanizm całkowicie wystarcza. Proces „niesie” różnego rodzaju informacje i na ich podstawie możemy podjąć decyzję, jak ów proces dalej ma przebiegać.