14.09.2016

Pożytki praktyczne z egzaminu CFPS (Certified Function Point Specialist)

Przystępując do jakiegoś egzaminu z inżynierii oprogramowania często zmuszanie jesteśmy do opanowywania wiedzy, co do której nie jesteśmy pewni, czy kiedykolwiek wykorzystamy ją w praktyce. Oczywiście zdobycie certyfikatu z analizy biznesowej, zarządzania projektami czy testowania oprogramowania nobilituje nas zawodowo, a dla wielu proces zdawanie przebiega według schematu „zakuj, zdaj, zapomnij”.