Testowanie oparte na wymaganiach

18.10.2022 - 19.10.2022

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1596 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Zdyscyplinowane podejście do testowania wymagań oprogramowania, znajdywania w nich błędów i niespójności oraz przygotowywania na ich podstawie testów oprogramowania.

Nabywane umiejętności:

 • Zdolność do identyfikacja niejasności w specyfikacji wymagań przed rozpoczęciem kodowania
 • Umiejętność transformacji specyfikacji wymagań w graf przyczynowo-skutkowy w celu weryfikacji kompletności i ścisłości wymagań
 • Opanowanie sztuki projektowania zestawu przypadków testowych pokrywających wszystkie zaimplementowane wymagania
 • Zdolność do mierzenia ilościowych i jakościowych postępów procesu testowego

Opis szkolenia

Podnoszenie jakości wymagań i uczynienie ich wysoce użytecznych dla procesu testowania Testowanie to porównywanie oczekiwanych wyników z wynikami rzeczywistymi. W przypadku oprogramowania oczekiwane wyniki powinny być określone w specyfikacji. Niestety, zazwyczaj specyfikacja nie jest zapisana na tyle dokładnie, żeby ten postulat spełnić. Niniejsze szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy jak powinien przebiegać proces testowania wymagań, jakich technik użyć w konkretnych sytuacjach, aby zagwarantować wysoką jakość modelu wymagań tak, by wymagania były jednoznaczne, jasne, dokładne, kompletne i użyteczne z punktu widzenia procesu testowania.

Wyzwania

Musimy zatem zmierzyć się z dwoma wyzwaniami:

 • Podniesieniem jakości specyfikacji wymagań
 • Zaprojektowaniem zestawu testów niezbędnych i wystarczających do weryfikacji zgodności specyfikacji z projektem i z powstałym kodem

Szkolenie „Testowanie wymagań i podnoszenie ich jakości” uczy jak zaprojektować zestaw przypadków testowych realizujących powyższe dezyderaty w sposób powtarzalny i spójny. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia pozwala określić kryteria zakończenia testów oraz mierzyć ich status. Proces testowy bazujący na przedstawionych w szkoleniu technikach jest zintegrowany ze specyfikacją wymagań oraz zapewnia zalgorytmizowane podejście do projektowania i optymalizacji zestawu testów weryfikujących i walidujących system metodami czarnej skrzynki.

Czas trwania:

 2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla testerów, liderów projektu, analityków jakości, kierowników działów testów. Uczestnicy mają możliwość pracy nad swoim projektem.

Tematy ćwiczeń:

W celu utrwalenia wiedzy nabywanej podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń, między innymi z zakresu:

 • Weryfikacji wymagań
 • Konstruowania procesu testowego i jego optymalizacji
 • Konstruowania graficznej reprezentacji wymagań
 • Projektowania przypadków testowych w oparciu o wymagania
 • Określania kryteriów zakończenia testów

Tematy zajęć:

 • Wstęp
  • Co to znaczy, że wymagania są „testowalne”?
  • Testowanie w siedmiu krokach
  • Biznesowe uzasadnienie dbania o jakość
  • Skrócony opis procesu testowania wymagań
 • Kroki w procesie testowania wymagań
  • Sprawdzenie zgodności wymagań z celami
  • Walidacja zakresu wymagań poprzez sprawdzenie kompletności scenariuszy
  • Graf przyczynowo-skutkowy
  • Tablice decyzyjne
 • Środowiskowe ograniczenia dotyczące danych
  • Warunki graniczne danych
  • Ograniczenia wynikające z sekwencji przetwarzania danych
  • Wykrywanie logicznych niespójności w zasadach przetwarzania danych
  • Projektowanie przypadków testowych
 • Definiowanie kryteriów zakończenia testów
  • Koncepcja wykrywania błędów
  • Główne strategie projektowania przypadków testowych
  • Zidentyfikowanie różnic funkcjonalnych
  • Różnice funkcjonalne a przypadki testowe
  • Testowanie klas równoważności i par ortogonalnych
 • Uwzględnienie w procesie problemów związanych z integracją
  • Proces wytwórczy – fazy wypracowania i konstrukcji
  • Przeprowadzanie testów integracji przed przystąpieniem do kodowania
  • Przeprowadzenie testów akceptacji przed przystąpieniem do kodowania
 • Wstęp do testowania opartego o kod
  • Kryteria biało-skrzynkowe zakończenia testów
  • Testowanie oparte o przepływ danych
  • Integracja testów biało i czarno skrzynkowych
 • Strojenie procesu testowego w zależności od typu projektu
  • Szybkie prototypowanie
  • Szybkie rozwijanie aplikacji
  • Metodyki zwinne (Agile)
  • Komponenty stworzone przez firmy trzecie
  • Serwis
  • Konwersje systemu do innej technologii
  • Inżynieria odwrotna w projektowaniu
 • Wymiar zarządzania
  • Przewodnik po sztuce planowania i szacowania
  • Kontrola zmian
  • Czynnik ludzki
  • Organizacja zespołu testowego
  • Śledzenie efektów procesu testowania
  • Zarządzanie kontraktem

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin