Inżynieria wymagań dla Analityków Biznesowych

30.05.2022 - 31.05.2022

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Jednym z głównych zadań Analityka Biznesowego jest pozyskiwanie, dokumentacji i zarządzania wymaganiami. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się Inżynieria Wymagań. To szkolenie dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy, ale także przygotowuje do zdania egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)).

Wiele problemów występujących podczas tworzenia oprogramowania, jest powiązanych z wymaganiami. Do podstawowych czynników, które sprawiają, że przedsięwzięcia informatyczne nie kończą się sukcesem można zaliczyć:

 • brak danych wejściowych od użytkownika – 13% wszystkich przedsięwzięć
 • niepełne wymagania i specyfikacje – 12% wszystkich przedsięwzięć
 • zmiany wymagań i specyfikacji – 12% wszystkich przedsięwzięć

Międzynarodowa organizacja REQB dostrzegła powyższe problemy i postarała się je rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań. Uzyskanie certyfikatu CPRE potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem.

Na inżynierię wymagań składają się dwa podstawowe komponenty: opracowywanie wymagań i zarządzanie wymaganiami.

InWym

Podczas etapu pozyskiwania wymagań, wymagania są definiowane na podstawie rozmowy z użytkownikami końcowymi, dokumentów systemu, wiedzy dziedzinowej przyszłego systemu oraz rynku. Kolejnym etapem opracowywania wymagań jest ich szczegółowa analiza i ewentualna negocjacja z różnymi użytkownikami końcowymi, tak, aby zdecydować, które wymagania mają zostać zrealizowane. Po określeniu zbioru wymagań, proces inżynierii wymagań zaleca dokładne wyspecyfikowanie każdego z nich, a następnie spisanie ich w dokumencie (etap specyfikacji). Walidacja kończy proces opracowywania wymagań. Podczas tego etapu, należy dokładnie sprawdzić wymagania pod kątem ich spójności i kompletności.

Certyfikacja Inżynierii Wymagań REQB udowadnia, że jesteście Państwo ekspertami Inżynierii Wymagań. Mając te kwalifikacje, wiecie, jak zidentyfikować i opisać wymagania oraz jak przeprowadzić skuteczną analizę wymagań.

Certyfikacja REQB obejmuje trzy poziomy:

 • Foundation
 • Advanced
 • Expert

Niniejsze szkolenie przygotowuje do zdobycia certyfikatu pierwszego, podstawowego poziomu. Program szkolenia został opracowany na podstawie Planu Nauczania REQB® Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy Wersja 2.1.

Egzamin

 • Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru)
 • Egzamin składa się z 40 pytań.
 • Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
 • Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów na 40 możliwych).
 • Czas trwania – 60 minut.
 • Podczas egzaminu nie wolno zadawać żadnych pytań ani udzielać na nie odpowiedzi.
 • Notatki można wykonywać tylko na formularzu odpowiedzi, nie są czytane ani nie podlegają ocenie
 • Podczas egzaminu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej
 • Egzamin można zdawać na zakończenie szkolenia, albo jako egzamin eksternistyczny, bez uczestniczenia w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla:

 • analityków systemowych i biznesowych
 • inżynierów oprogramowania,
 • osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy systemowej/biznesowej
 • osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania
 • inżynierów i projektantów użyteczności
 • menadżerów IT i konsultantów zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie analizy i projektowania aplikacji
 • pracowników urzędów, ministerstw, administracji publicznej etc. zaangażowanych w prace nad rozwijaniem, utrzymywaniem, modyfikacją systemów IT.
 • Wstęp do wymagań
  • Pojęcie wymagania
   • Koncepcja problemu, rozwiązania oraz produktu
   • Definicja i klasyfikacja wymagań
   • Typowe atrybuty wymagań
   • Jakość wymagań
   • Inżynieria Wymagań, zarządzanie wymaganiami, opracowywanie wymagań
  • Standardy oraz normy
 • Kontekst Inżynierii Wymagań
  • Inżynieria Wymagań w kontekście
  • Procesy powiązane
 • Proces Inżynierii Wymagań
  • Wprowadzenie do procesu Inżynierii Wymagań
  • Ogólny proces Inżynierii Wymagań
  • Role i odpowiedzialności
 • Zarządzanie wymaganiami
  • Wstęp do zarządzania wymaganiami
  • Zarządzanie projektem i ryzykiem
  • Śledzenie wymagań
  • Zarządzanie konfiguracją i zarządzanie zmianą
  • Zapewnienie jakości
 • Opracowanie wymagań
  • Wstęp do opracowywania wymagań
  • Identyfikacja wymagań
  • Analiza wymagań
   • Modelowanie rozwiązania
  • Specyfikacja wymagań
  • Walidacja i weryfikacja
 • Modele Inżynierii Wymagań
  • Modele i podejścia do wytwarzania i utrzymania
  • Modele dojrzałości
 • Wsparcie narzędziowe
  • Korzyści z narzędzi
  • Kategorie narzędzi
  • Wybór narzędzia

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin